Wood

Najčastejšie otázky a odpovede

Aký je dátum kolaudácie / odovzdávania bytov?

Predpokladaný termín kolaudácie / odovzdávania bytov ako aj nebytového priestoru je 4. štvťrok 2021.

Je možné financovať kúpu aj prostredníctvom úveru?

Ano, samozrejme táto možnosť je k dispozícii. Dokonca výhodou je aj skutočnosť, že kupujúci si môže prefinancovať cez úverové zdroje aj vybavenie bytu a tým disponovať nižšou sumou vlastných finančných prostriedkov.

Kto bude spravovať byty?

Pri odovzdávaní bytov / podpise kúpnej zmluvy budú kupujúci podpisovať zmluvu o správe so správcovskou spoločnosťou. 

Môžem si kúpiť iba holobyt bez štandardu a parkovacieho miesta?

Predmetom predaja bytov a nebytového priestoru je okrem samotnej nehnuteľnosti aj príslušenstvo. Povinným príslušenstvom je štandard, nadštandard, pivnica, parkovacie miesto a pri vybraných bytoch aj samostatná garáž.

Akým spôsobom budú vlastníci využívať spoločné časti vrátane záhrady?

Všetci majitelia bytov a nebytového priestoru budú podielovými vlastníkmi spoločných častí a pozemku. Využívanie týchto častí, spoločnej kuchynky v suteréne Villy Dohnányi, záhrady bude bezplatné. Náklady spojené s ich využívaním budú rozpočítané medzi všetkých vlastníkov bez ohľadu na intenzitu ich využívania jednotlivými vlastníkmi.

Je možné si individuálne vybrať jednotlivé prvky štandardu, resp. nadštandardu?

Developerská spoločnosť Public plus spol. s r.o. starostlivo vyberá prvky štandardu a nadštandardu tak, aby bol byt výnimočne zosúladený. Každé poschodie bude nadizajnované v inom štýle a farebnom prevedení. Základom bude drevodekor jednotlivých materiálov.