v-1-3 raw.jpg

Prinášame spojenie histórie s moderným a funkčným bývaním

Pohodlný a spokojný život v centre mesta s unikátnym výhľadom na Laugaricio

Laugaricio, teda Trenčiansky hrad ako historická dominanta mesta Trenčín, ktorá symbolizuje majestátnosť tohto krajského mesta vznikla už v 9. storočí. K tomuto obdobiu sa datuje vznik veľkomoravskej rotundy a kamennej obytnej veže ako obrany Uhorského kráľovstva.

 

Ďalší rozvoj prebiehal od 13. do 15. storočia, kedy najskôr Matúš Čák rozšíril túto pevnosť Trenčína o obytný palác. V 15. storočí sa postarali o ďalší rozvoj Ľudovít Veľký z Anjou a Žigmund Luxemburský, ktorých priestory dodnes slúžia pre účely miestneho múzea. V 16. storočí sa hrad modernizoval a jeho gotická silueta sa zmenila na renesančnú s talianskymi prvkami typickými pre toto obdobie.

Projekt Villy Dohnányi prináša okrem výhľadu na Laugaricio aj 100-ročnú históriu, ktorú obnovuje a prepája so súčasnými modernými a jedinečnými trendami.

 

Villa Dohnányi bola postavaná v roku 1924 starostom mesta Trenčín, Gustávom Dohnányim, ktorý bol okrem iného aj vtedajší významný podnikateľ a činiteľ trenčianskej evanjelickej cirkvi. Za povšimnutie tohto vysokoškolsky vzdelaného projektanta stavieb stoja jeho najznámejšie diela ako trenčianska sedria, evanjelický kostol v Trenčianskych Tepliciach, vodné diela na Váhu a ďalšie. Počas vojny bol veliteľom roty v Trenčíne. Až do znárodnenia v roku 1948 podnikal ako vlastník tehelne v Zamarovciach a Dobrej.